Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Råstoff i eldre steinalder

Me finn mange ulike typar stein som vart brukte i eldre steinalder (link til geologiske sider). Hugs på at dersom du besøker nokon av steinbrota frå forhistorisk tid, må du ikkje ta med deg noko derfrå. Det er ikkje lov.