Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Kvartsbergarter

Kvarts finn me rikeleg av i Noreg. Har du funne kvarts? Den kvite steinen som av og til kan sjå ut som små sukkerbitar er ein type kvarts. Kvarts kan brukast til å lage pilspissar og skaparar av.