Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Kalsedon

I Hornindal i Nordfjord finst det eit brot med mjølkekvit gjennomsiktig kalsedon. På buplassar både i nærleiken og eit stykke vekk er det funne gjenstandar som kan sjå ut som dei er laga av stein frå dette brotet. Brotet er enno ikkje granska av arkeologar.