Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Jaspis

Jaspis er ein type kalsedon. Det er ein bergart med flotte fargar som me har funne litt av på buplassar den seinare tida. Jaspisen er ofte raud på farge men kan også vere gul, oransje eller blågrå. Me kjenner mellom anna til fleire små brot på Nautøy rett sør for Stord i Sunnhordland, men me veit ikkje sikkert enno om dette brotet var i bruk i eldre steinalder.