Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Stakaneset

På Stakaneset i Eikefjorden rett aust for Florø ligg eit diabasbrot. Det var i bruk frå 7000 til 2500 år før Kristus. Det er funne øksar frå brotet på Stakaneset så langt nord som til Alstadhaug i Nordland.