Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Spissar

Pilspissar nytta folk då dei jakta. I eldre steinalder vart dei laga av lange bitar av flint eller anna høveleg råstoff.

Pilspissane var forbruksvare. Bomma jegerane på viltet og i staden råka stein, vert spissen knust. Råka dei ein hjort, så stoppa ikkje pilen før den møtte bein, og då vart han og knust.

Pilspissar laga folk i eldre steinalder raskt. Det var sjølve pilskaftet av tre som var det kostesame og vanskelege å få skikkeleg til. Det var den som avgjorde om pilen gjekk rett i lufta. Var pilskaftet for tungt, skaut dei for kort. Var det skeivt, vingla pila og dei kunne missa bytet. Bogen var lang og kraftig. Men korkje bogen eller skaftet til pilane finn me att i dag. Me veit ikkje sikkert om dei hadde pilkogger. Kva trur du ?