Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Flinteggspyd ("spyd med mikrolittar")

Flinteggspjut var og i bruk. Det er eit spjut laga av eit stykkje kraftig bein kor det var grove ut to spor langs sidene der dei sette inn kvasse små bitar av flint. Slike kallar me mikrolittar. Slik kunne dei få seg store og tunge spyd utan å bruka så mykje av den gode flinten.