Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Knivar

Knivar vart laga av flint men også av andre råstoff. Gode knivar var viktig for dei som var avhengig av maten naturen baud på. Vi er jo litt avhengige av knivar no og, er vi ikkje?