Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Skraparar

Ein skrapar skraper ein skinn med. Skinn frå dyr har eit fettlag under seg. Det må vekk, elles vil skinnet bli stivt og fettet vil børja lukte ille. Til skrapearbeide nytta dei slike steinskraper. Truleg var skrapene festa på handtak av horn, bein eller tre.