Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Reiskap

- spissar
- flinteggspyd
- økser
- knivar
- skraparar
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen

Smykke

Anna utstyr

Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Anna utstyr

Reiskapar av stein frå eldre steinalder er bevart og dei veit me mykje om. Me veit lite om anna utstyr frå denne perioden. Truleg har dei hatt mange ulike saker, men dei var laga av slikt materiale som rotnar og blir heilt borte etter kort tid.