Graver
Funn av skjelett
Oppgåver

Gravskikk.

Litt om funn av skjelett

Nokre graver veit me om her frå Vestlandet. På Bleivik ved Haugesund, i Grønehelleren i Solund og i Skipshelleren utanfor Bergen er det funne restar etter skjelett frå denne tida. Alle desse er litt problematiske fordi me veit så lite om tilhøva omkring funna.

Grønehelleren

I Søgne ved Kristiansand på Sørlandet vart det best bevarte skjelettet frå eldre steinalder i landet funne for nokre år sidan. Det er også funne ein hovudskalle i Skipshelleren på Dale i nærleiken av Bergen.