Tru
Oppgåver

Tru i fortida.

Tru i eldre steinalder

I eldre steinalder levde dei i nær kontakt med naturen. Me trur at dei trudde p guder og makter i naturen, men me veit ikkje så mykje om denne trua. Det som kan hjelpe oss finne ut noko om trua er bergbileta og gravene.