Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Stølshus

Om våren og sommaren tok dei kyrne med seg til fjells for å beite akkurat slik som dei gjer det i dag mange stader. Då vart folka med til fjells. I byrjinga var det vanleg å nytta ein heller til å bu i. Seinare bygde dei eigne stølshus.

I fjella på Vestlandet finst det mange ruinar etter desse husa. Dei er ofte forma som ein hestesko. Denne ruinen ligg høgt oppe i fjellet inne i Jostedalsbreen Nasjonalpark i Indre Sogn. Me veit ikkje sikkert kva tid den er frå.