Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Hellerar

Det finst spor etter jernaldermenneska i hellerar. Opp gjennom heile forhistoria har folk valt å slå seg ned under klippeframspring som har gjeve ly mot vind og vær.

Arkeologane finn hellerar på fjellet og ved kysten. I fjellet vart dei nytta av folk som hadde kyrne ute på sommarbeite. Ved sjøen vart dei nytta av folk som skulle freiste fiskelukka.

Dei hadde senger inne i hellerane. Me trur dei sette opp lette vegger som ly mot vinden ifrå opninga.