Litt om gardshusa
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerar
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgåver

Busetnad.

Bygdeborger i tilfelle ufred

I Noreg finst omlag 300 bygdeborger spreidde over heile landet. På Vestlandet finn me mange av desse. Bygdeborgene vart bygde på høge, bratte toppar der det var vanskeleg for nokon å snike seg innpå dei. Truleg var dei laga til ulike tider i eldre del av jernalderen, men nokre er og frå bronsealderen.

Bygdeborgene var kanskje tilfluktsstader og forsvarsanlegg som vart nytta i ufredstid. I folkevandringstida var det store folkevandringar i Europa, og urolege tider her heime også. Arkeologane trur nokre av borgene vart laga i denne tida for at folka kunne flykte opp i borgene dersom fienden angreip.

Denne fjelltoppen ligg på Tysnes i Sunnhordland, og heiter Slottet. Her oppe ligg restane etter ei bygdeborg.