Kva åt dei?
Kokegrop eller åpen eld?
Lange tradisjonar
Graving, raking, salting, tørking, røyking
Oppgåver

Kva levde dei av?

Lange tradisjonar

I mange av dei norske mattradisjonane me har i dag, er det mat frå fjell, hav og vatn som vert nytta. Tenk på torsk til jul, eller rype og molte på nyttårsaften. Det er mat som nok har røter langt attende i tid.