Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Jernalderen delast i ein eldre og ein yngre del. Desse delast igjen inn i fem underperiodar. Det er førromersk tid, romersk tid og folkevandringstid i den eldste delen. Så er det merovingertid og vikingtid i den yngre delen. Vikingtida kan du lese meir om her.

Jernalderen var ei tid då hendingar ute i verda vart viktige for dei som budde her oppe hos oss.