Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Keltarane

Keltarar er namnet på ei samling stammer eller folk som haldt til nede i Europa i hundreåra før Kristi fødsel. Dei var ofte i krig, og ofte med kvarandre også. Keltarane kende kunsten å lage jern. Det var av dei at folka som budde her i Norden lærte seg å lage jern.

Den fyrste delen av eldre jernalderen kallast keltertid eller førromersk tid og strekkjer seg frå år 500 før Kristus til år 0.