Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Merovingarane

Nokre av funna me har i Noreg frå tida mellom 550 og 800 er svært like funna frå frankisk område. Det gjer at denne tida vart kalla opp etter kongeslekta som regjerte i Frankerriket om lag på den tida, merovingarane.

I merovingertida var dei flinke kunsthandverkarar og smedar, kammakarar, båtbyggjarar. Nokre av funna frå den tida er svært vakre. Dette våpensettet er funne høgt oppe i fjellet i Lærdal nær grensa til Hallingdal ved eit fjell som vert kalla Halldalsnosi.