Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Runeskrift

Frå omkring år 200 etter Kristus finn arkeologane runeskrift på gjenstandar. I dag nyttar vi teikn frå det gamle Hellas som me kallar Alfabetet etter dei to første bokstavane, alfa og beta. I jernalderen hadde dei eigne teikn som vi i dag kallar Futhark etter dei seks første bokstavane.

Sidan 200-tallet har dette runeskrifta endra seg mange gonger. Nye bokstavar vart lagde til og andre tatt vekk.

Sjølv langt inn på 1800-talet etter at vårt alfabete vart teke i bruk, finn me eksempel på at folk har nytta runeteikn. Kan du skrive namnet ditt med runeteikn?