Menneske og samfunn
Keltarane
Romarar og germanarar
Folkevandringar
Merovingarane
Personnamn
Stadnamn
Runeskrift
Båten
Oppgåver

Menneske og samfunn.

Båten

Frå jernalder har me mange båtfunn. Desse båtane vart laga av tre. Nokre båtar er små medan andre er svært store. Dei vart både rodde og førte med segl. I vikingtid hadde dei båter som måtte ha opptil 60 mann for å kunne ro han. Den gamle vikingkongen Olav Tryggvason hadde eit slikt stort skip som vart kalla Ormen Lange.

Båten har alltid vore viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskeleg eller umogleg å kome til om du skal gå. Med ein båt sparer du mykje tid og kan nå fram til plasser som elles ikkje er tilgjengeleg for deg.