Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Eldstål og stein

Når dei skulle gjere opp eld i siste del av jernalderen, nytta dei noko som kallast eldslagningsstein og eldstål. Dette var utstyr som dei bar i beltet. Eldstålet var av jern medan eldslagingssteinene var ein glatt, avlang stein som gjerne var sett fast i beltet. Dei slo eldstålet over steinen slik at det slo gnistar. Knusk som dei hadde lagt inntil tok fyr, og slik fekk dei eld.

Kjuke er ein utvekst som du finn på bjørketre. Det er eigentleg ein sopp som angrip treet og etterkvart drep treet. Knusk er det mjuke stoffet inne i kjuka.