Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- kvar fann dei jernmalm

Reiskap
- jordbruksreiskap av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- eldstål og stein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykke
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glas
Sjå teknologi

Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke.

Våpen.

Dei hadde flotte våpensett i jernalderen. Eit sett var samansett av ulike våpen til ulike tider i jernalderen.

Av skjoldet er det no att berre bulen som beskytter handa.

eldre jernalder yngre jernalder