Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhaugar.
Korleis låg dei døde i røysa eller haugen?
Gravgåver.
Oppgåver

Gravskikk.

Gravskikk i jernalder.

Gamle graver fortel mykje om fortida! I jernalder vart dei døde gravlagde i gravrøyser, gravhaugar eller undre flat mark utan markering.

Arkeologane finn ofte gravgåver i desse gamle gravene. Dei veit ikkje kvifor den daude fekk med seg slik gåver, men kanskje folka på den tida trudde at dette var ting den døde kunne ha nytte av i det neste livet.