Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhaugar.
Korleis låg dei døde i røysa eller haugen?
Gravgåver.
Oppgåver

Gravskikk.

Gravrøyser og gravhaugar.

Hauger og røyser er to ulike ting. Ei gravrøys består av jamnstore stein som er lagt saman til ein fin, rund steinrøys. Ein gravhaug er bygd opp av jord og stein i blanding. Den er så dekt med jord utanpå.

Det krevst mykje arbeid for å lage ein gravhaug eller ein gravrøys. Gravhaugar og røyser kan ha mange former. Dei kan vere runde eller firkanta, avlange eller trekanta. Graver frå jernalder kan og vere forma som ein båt. Her ser du nokre av formene.

Desse vart funne på Halsnøy i Sunnhordland. Dei er trekanta, avlange små og store. Den andre er frå Ølbør på Jæren og er forma som ein båt.