Tru
Ofring til gudane
Om Torshammaren og amulettar
Gudenamn
Oppgåver

Tru.

Om Torshammaren og andre amulettar

Ein amulett er eit smykke eller ein liten gjenstand som skal verge den som ber det eller har det i lomma mot onde makter eller mot at skade skal skje med dei.

I jernalder er det ofte mange figurar på smykka. Arkeologane trur dette kan være bilde på guden som skulle beskytte folka.

Tor torshammer

På Søndre Vik i Fitjar i Hordaland er det funne ein torshammar av sølv. Kanskje vart den som gjekk med ein slik hammar kring halsen beskytta av guden Tor.