Mellomalder startar i år 1030 og går fram til 1536. Dette året vart det bestemt ei kyrkjeleg nyordning som er kalla Reformasjonen. Det var då den katolske og den protestantiske kyrkja skilte lag. Det vart også oppretta mange kloster. I løpet av mellomalderen fekk me einekonge i landet vårt. Lover vart laga som gjaldt for heile landet. Handel med framande land vart vanleg. Men det kom også store pestar som tok livet av mange menneske. Ein av dei var Svartedauden som tok livet av halve befolkninga.

 

Busetnad Kva levde dei av? Menneske og samfunn Råstoff, reiskap, våpen og smykke Gravskikk Tru

 

 

Først ein liten musikalsk stemningsskapar...
Vi har bevart mykje av den songen som i mellomalderen vart nytta på den store festen for Heilag-Olav den 29. juli, Olsokaften. Les meir...

Høyr St.Sunnivahymna her!

Her finn du noter til songen!