Land og by
Byar
Varer frå andre land
Gardar på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgåver

Busetnad.

Byar

I byane handla dei med varer som kom frå landsbygda eller frå andre land. Bønder, fiskarar og jegerar kom inn til byane med varene sine. Her selde dei det dei hadde med seg, og kjøpte det dei hadde bruk for. Det kunne vere såkorn, tøy og tråd, salt eller finare saker som sølv. Her fekk dei tak i fine varer frå framande land.