Land og by
Byar
Varer frå andre land
Gardar på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgåver

Busetnad.

Gardar på landsbygda

Det er ikkje granska så mange gardar frå mellomalderen på Vestlandet, men ein som er godt granska ligg tett ved øya Lygra i Nordhordland. Her ligg i dag Lyngheisenteret. Hit kan du ta ein tur og sjå på landskap og miljø frå denne tida.