Land og by
Byar
Varer frå andre land
Gardar på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgåver

Busetnad.

Lurekalven i Nordhordland

På den vesle øya Lurekalven i Nordhordland ligg restane etter ein gard frå mellomalderen.

Garden vart busett kring år 800 og fråflytta kring 1300. Kanskje var det Svartedauden som råka dei som budde her?

Forskarar starta granskingar her i 1971. Arkeologane fann då restar etter tre hus. Kvart hus hadde fleire rom.

Her ute har dei drive med dyrking av bygg og havre, og dei slo graset. Sauene og geitene beita på lyngheiane. Dei hadde truleg 15 kyr og 70 sauer og geiter på garden.

Dei selde kjøt, smør, ull, skinn og huder til Bergen. Sjølv handla dei korn, keramikk og nokre pyntegjenstandar medan dei var i byen.