Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipa
"På Lofoten"
Varer frå andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbod
Hansa-forbundet
Oppgåver

Kva levde dei av?

Handel

Handelen var viktig i mellomalderen. Klippfisk og tørrfisk var etterspurd i mange land. Dei som kom seglande til Bergen frå andre land for å handle fisk, hadde også med seg andre varer for sal. Slik fekk vestlendingane tak i såkorn og dei som budde i "syden" fekk tak i fisk.