Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipa
"På Lofoten"
Varer frå andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbod
Hansa-forbundet
Oppgåver

Kva levde dei av?

Skipa

Skipa som segla med varer i mellomalderen var bygde spesielt for å frakte varer. I Bergen vart det grave ut eit skip som kunne frakte 120 tonn varer. Skipet vart bygd på Vestlandet på slutten av 1100 talet. Denne typen skip liknar mykje på vikingskipa.

Seinare i mellomalderen vert dei tyske skipa vanlege. Eit slikt skip vert kalla ein kogg. Det er òg bygd spesielt for å frakte varer. Eit slikt skip trengte eit mannskap på 15-20 mann.