Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Born i mellomalderen

Det var ikkje sjølvsagt at born skulle vekse opp på den tida. Svært mange born døydde.

Men sjølv om det var stor fare for at borna skulle døy, prøvde foreldra å ta så godt vare på dei som råd. Då vart det jo større sjanse for at dei skulle overleve!