Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Leiketøy

Det er funne leiketøy frå denne tida. Dei hadde dokker, sverd, båtar og dyr av tre og ballar av skinn. Om vinteren gjekk dei på skøyter som var laga av bein.

Desse leikene kan du lage sjølv. Ballen er laga av to runde stykker skinn og eit avlangt stykke skinn. Du kan fylle ballen med ris, rein sand eller erter.