Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Mange pestar

Men det var ikkje berre denne eine pesten, Svartedauden, som kom. Det kom fleire bølgjer med sjukdomar som var svært smittsame og som tok livet av mange menneske. Desse pestane kom med frå 2 til 20 års mellomrom i Noreg.