Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Rike og fattige

Det var stor skilnad på fattige og rike i mellomalderen. Så mykje som 90 % av menneska som levde på den tida var bønder og fiskarar. Berre nokre svært få var prestar og stormenn.