Kongar i mellomalderen
Borgarkrig
Fredsame tider
Lover
Born i mellomalderen
Lova fortel!
Leiketøy
Svartedauden
Mange pestar
Rike og fattige
Trælar
Oppgåver

Menneske og samfunn

Trælar

Ein træl er ein slave. I byrjinga av mellomalderen var det vanleg å halde slavar. Det var ikkje berre dei rike som hadde det.

Trælane måtte lyde herren sin og arbeide på jorda hans eller på anna vis tene han. Dei fekk gjerne eit lite stykke jord som dei kunne dyrke opp til eige bruk. Eit slikt bruk vart kalla "orke". Det er det same ordet som vi nyttar når vi seier "arbeide så mykje du orkar".

Ungane til ein træl vart fødde til trælar. Det tok mange generasjonar før dei kunne verte frie frå trældomen.