Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Skinn, hud, lær, pels

Ytterklede, kapper og sko vart sydde av pelsverk og huder. På Bryggen i Bergen er det funne svært mange restar etter sko. I Haram på Sunnmøre er det funne ein hatt av skinn frå denne tida. Slike hattar var moderne blant dei litt finare folka lengre sør på kontinentet!

Skinn, hud, lær og pelsverk var ting som dei selde til utlandet.

slire med liljerslire med løve

skosålerskinnpung