Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Horn og bein

Det er funne fleire verkstader der dei laga kammar på Bryggen i Bergen. Slike verkstader var i bruk igjennom heile mellomalderen.

Kammar vart laga av bein eller horn. Nokre kammar vart også laga av tre. Elles finst det skeier og anna utstyr frå den tida som er laga av bein.

kammer