Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Våpen

I mellomalderen var det framleis vanleg med sverd, spyd, skjold og øks. Krigarane hadde store flotte hjelmar og brynjer som dekka store delar av kroppen.

Det er funne mange restar etter bogar av tre. Dei vart nytta til jakt.

sjakkbrikke av tre