Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Ringar

Ringane frå mellomalder hadde ofte ei innskrift på innsida. Det var gjerne ei magisk innskrift.

For nokre år sidan vart det funne ein stor gullring på Bryggen i Bergen med namna til dei tre vise menn på innsida, Kaspar, Melkior og Baltasar. Ringen var meint å ha på seg utanpå hansken. Ringen vart funnen nede i eit do! Lurer på korleis den har hamna der!