Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Keramikk

All keramikk vart kjøpt frå utlandet. Det er funne krukker og kar frå England, Tyskland og Nederland. Desse krukkene med ansikt på kom frå England.

skisse av ansiktsurne

Krukkene var truleg fulle då dei kom til Noreg. I nokre var det vin eller olje, medan i andre kunne det vere salve eller honning.

biter av ansiktsurne ulike krukker