Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Spel

Dei hadde brettspel i mellomalderen. Det er funne brikker og brett til sjakk, damm og eit gamalt spel kalla hnefatafl som du ser her. Hnefe tyder konge, og spelet var svært populært i byrjinga av mellomalderen. Brikka dei bruket i dette spelet er den du ser i øvste rekka i midten.

spelebrettspelebrikker

 

 

 

 

Vil du prøve å spele hnefatafl?
www.expomedia.se/tablut/
http://home20.inet.tele.dk/rnielsen/hnefatafl_online.html

Vil du vite meir?
http://user.tninet.se/~jgd996c/hnefatafl/hnefatafl.html#Chap1