Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk - og om primstaven
- meir om primstaven
- stoff

Reiskap
Våpen
Smykke
- ringar
- pilgrimsmerke

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrument og song
- legenda om St.Sunniva på Selje
- spel
- teljepinnar og runepinnar
Oppgåver

Råstoff, reiskap, våpen og smykke

Teljepinnar og runepinnar

Når dei skulle telje varer, brukte dei teljepinnar for å halde orden på talet. Pinnane har hakk som er skore inn med kniv.

Det finst også mange pinnar, kors og andre gjenstandar med runer på. Dette er merkelappar med namnet til eigaren.

I mellomalderen skreiv dei orda nokså likt det vi gjer i dag, men dei brukte ofte runebokstavar og ikkje greske bokstavar slik vi gjer i dag.

runepinnerrunepinner