Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
Oppgåver

Tru

Dei var katolsk kristne i mellomalderen i Noreg. Det var Paven i Roma som var overhovud for kyrkja deira.

krusifiks