Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
Oppgåver

Tru

Kyrkja og kongen

Staten og kongen fekk inntekter gjennom at folk måtte betale skattar. Kyrkja eigde etter kvart store eigedomar. Kyrkja hadde også rett til å krevje folk for pengar. Det gjorde at kyrkja også fekk store inntekter.

trefigurtrekors med runer