Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
Oppgåver

Tru

Klosterliv

Kloster tyder innelukka plass. Dei første klostra oppstod i Egypt kring år 300 då einebuarar gav opp einsemda si for å dyrke Gud saman.