Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
Oppgåver

Tru

Det finst ulike typar kloster

St.Benedikt levde kring år 500. Dei reglane han laga for sitt kloster vart etterkvart brukte av andre kloster også. Klostera som lever etter reglane til St. Benedikt vert kalla benediktinerkloster.

Kring år 1100 drog nokre munkar frå eit benediktinerkloster til ein plass i Frankrike som på latin vart kalla Cistercium. Her grunnla dei eit nytt kloster etter nye reglar. Klostra som følgjer desse reglane vert kalla cistersienserkloster.