Tru
Kyrkja og kongen
Klosterliv
Reglar for klosterliv
Det finst ulike typar kloster
Nokre kloster på Vestlandet
Legenda om St.Sunniva på Selje
Oppgåver

Tru

Nokre kloster på Vestlandet

Det vart reist mange kloster langs vestlandskysten i mellomalderen. Dei mest kjende er benediktinerklostra på Selje i Nordfjord og Munkeliv i Bergen, og cistercienserklosteret på Lyse sør for Bergen og Nonneseter i Bergen. Halsenøy kloster i Sunnhordland var eit augustinerkloster. Augustinerklostera vigde seg til læra etter den heilage Augustin. Augustin er ein av dei fire store kyrkjefedrane. Han var ein spanande mann som du kan lese meir om her:

Kloster kan du lese meir om her: