Eit prosjekt for skuleborn
Lenker
Kven var med i prosjektet?
Kontakt oss
Prosjektstøtte
Oversyn over innhaldet

Lenker

Her finn du heimesida til Bergen Museum
http://www.bm.uib.no/

Her finn du ein "kul" nettstad frå Riksantikvaren. Prøv denne!
http://www.wernerweb.no/html/index.html

Her finn du ein fin nettutstilling frå Nasjonalmuseet i Danmark
http://www.natmus.dk/kulturnet/index.htm

Her finn du ein nettutstilling av skjelettfunnet frå Søgne
http://www.hf.uio.no/iakk/arkeo/oldsak/utstilling/fruen/fruen.html

Her finn du ein nettutstilling av vakre funn fra Rogaland
http://www.museumsnett.no/rogalandsfunn/

Her finn du ein nettutstilling om kroppsdekor
http://www.museumsnett.no/kroppsdekor/

Her finn du opplysningar om bronsealderutstillingen i Nasjonalmuseet i Danmark
http://www1.natmus.dk/kulturnet/

Her finner du ein kanadisk nettside om historisk arkeologi
http://www.rom.on.ca/digs/munsell/